SLUŽBY

- Registrácia motorových a nemotorových vozidiel na pracoviskách Krajského dopravného Inšpektorátu PZ SR v Bratislave pre klientov, ktorí majú sídlo spoločnosti, alebo trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

- Vykonávanie všetkých evidenčných zmien v dokladoch vozidiel na Krajskom dopravnom inšpektoráte PZ SR v Bratislave ako aj na Okresnom úrade.

- Kompletné administratívne a technické zabezpečenie všetkých potrebných úkonov (Kontrola Originality, Technické Kontroly – STK, Emisné kontroly – EK, Recyklačný fond) pre jednotlivo dovezené vozidlá z krajín Európskeho spoločenstva, ktoré sú potrebné na schválenie jednotlivo dovezeného vozidla na Okresnom úrade.

- Dovoz vozidiel zo zahraničia na objednávku s profesionálnou asistenciou pri kúpe vozidla v zahraničí

- Poradenstvo v oblasti administrácie Povinného zmluvného poistenia a Havarijného poistenia vozidiel.

Uvedené činnosti zahŕňajú množstvo čiastkových úkonov, preto nás v prípade nejasností neváhajte kontaktovať.