REFERENCIE

Máme tú česť spolupracovať s nasledujúcimi spoločnosťami:

ČSOB Leasing a.s.                                                              ČSOB Poisťovňa a.s.

Československá obchodná banka a.s.                                Optifin Invest s.r.o.

Express Slovakia „Medzinárodná preprava, a.s.“                 Versus a.s.

Express Rail a.s.                                                                  Karireal Slovakia a.s.

Makrofakt s.r.o.                                                                    AutoprogresSK s.r.o.

Tesár s.r.o.                                                                           AB Facility s.r.o.

Arval Slovakia s.r.o.                                                             DanubiaService a.s.

Intergast s.r.o.                                                                      Norson s.r.o.

Regina Invest s.r.o.