UŽITOČNÉ ODKAZY

Ministerstvo Vnútra SR – Polícia:
Tu nájdete žiadosti k jednotlivým úkonom a správne poplatky

http://www.minv.sk/?informacie-6

Okresný úrad:
Tu nájdete žiadosti k jednotlivým úkonom a správne poplatky

http://www.ba.kud.gov.sk/sk/OUCDPK-Bratislava/Ziadosti.html?page=10232